Firma Przyjazna Nauce - logo 

| O inicjatywie | Certyfikat | Kontakt |


 

Warunki i procedura przyznania certyfikatu i nadania tytułu Firma Przyjazna Nauce:

  1. Zgłoszenie propozycji nadania określonemu podmiotowi gospodarczemu certyfikatu i tytułu FPN przez instytucję naukową

  2. Udokumentowany przez instytucję naukową wkład przedsiębiorstwa w prace badawcze prowadzone przez naukowców -
    np. udział w badaniach, wspólna realizacja projektu badawczego, przyjęcie pracownika naukowego na staż naukowy itp.

  3. Akceptacja zgłoszenia przez pomysłodawców inicjatywy

  4. Przygotowanie wzoru certyfikatu

  5. Przekazanie certyfikatu podmiotowi gospodarczemu

 

Wzór certyfikatu Firma Przyjazna Nauce:

Znakiem wiodącym na certyfikacie jest logo inicjatywy i podpis jednego z jej pomysłodawców.
Pozostałe elementy certyfikatu są w pełni spersonalizowane i obejmują:

  • nazwę instytucji naukowej przyznającej tytuł (certyfikat może być przygotowany na druku firmowym instytucji naukowej),

  • tytuł realizowanego projektu lub opis zaangażowania w prace badawcze,

  • podpisy osób przyznających tytuł ze strony instytucji naukowej.

Ogólny wygląd certyfikatu 
(przygotowany na druku firmowym Politechniki Łódzkiej)

 
[ Wersja pdf ]

Przykład certyfikatu przyznanego za udział w jednym z projektów badawczych dla firmy Kompasja:

 
[ Wersja pdf ]


Certyfikat przekazywany jest w wersji elektronicznej, jednak w takiej rozdzielczości, aby po wydrukowaniu pełnił funkcję reprezentacyjną.
W szczególnych przypadkach istnieje też możliwość przekazania wersji drukowanej certyfikatu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!